Главная страница » Історія держави і права зарубіжних країн (аудиокнига, читает Вільколек Андрій)

Історія держави і права зарубіжних країн (аудиокнига, читает Вільколек Андрій)


Історія держави і права зарубіжних країн (аудиокнига, читает Вільколек Андрій)


Название:

Історія держави і права зарубіжних країн


Исполнитель:

Вільколек Андрій


Тип:

Аудиокнига


Жанр:

учебная


Издательство

: Нигде не купишь


Год издания:

2011


Прочитано по изданию:

НАВСУ «Правові джерела», Київ, 2000 рік


Язык:

украинский


Аудио кодек

: MPEG layer 3 (MP3)


Битрейт аудио:

96 kbps


Размер:

593 MB


Время воспроизведения:

14:04:42

Учебное пособие. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Джужа О.М.

Содержание пособия изложено за счета требований типовой учебной программы для высших учебных заведений системы МВД Украины, разработанный кафедрой государства и права. Большое внимание уделяется тем проблемам курса, в изучении которых сегодня утвердились новые подходы, направленные на переоценку предыдущих взглядов. Учебное пособие призвано оказать помощь студентам, слушателям и курсантам при изучении ими курса «История государства и права зарубежных стран».

Навчальний посібник. Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Джужи О.М.

Зміст посiбника викладено за рахуванням вимог типової навчальної програми для вищих навчальних закладiв системи МВС України, розроблений кафедрою держави та права. Велика увага придiляється тим проблемам курсу, у вивченнi яких сьогоднi утвердилися новi пiдходи, спрямованi на переоцiнку попереднiх поглядiв. Навчальний посiбник покликаний надати допомогу студентам, слухачам та курсантам при вивченнi ними курсу

«Історія держави і права зарубіжних країн».


Содержание:Від авторів

Розділ 1. Держава і право Стародавнього Сходу

Розділ 2. Держава і право країн античного свiту

Розділ 3. Держава і право Стародавнього Риму

Розділ 4. Істория Римського права

Розділ 5. Рання феодальна держава і право

Розділ 6. Станово-представницька монархія в країнах Західної Європи та Московщинї

Розділ 7. Абсолютна монархія в Росії і країнах Західної Європи

Розділ 8. Дepжaвa і пpaвo буржуазної Англії

Розділ 9. Держава і права США

Розділ 10. Держава і право Франції XVIII-XIX столиття

Розділ 11. Буржуазні реформи в Росії у другій половині XIX століття

Розділ 12. Жовтневий збройний переворот і утворення Радянської держави ї права

Розділ 13. Державно-правовий розвиток СРСР

Розділ 14. Розвиток державно-правових інститутів держав Західної Європи і США у першій половині XX століття

Розділ 15. Встановлення фашистських режимів у Німеччині і Італії. Особливости фашизму в Японії

Розділ 16. Конституційний розвиток держав Західної Європи і Японії після Другої світової війни


Скачать аудиокнигу:
Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *